církevní

Kyrie
1. čtení

žalm

Kázání
Slavení eucharistie

Požehnaný jsi Bože

Modlitba